søndag den 16. oktober 2011

INTERVIEW > Steen EjlersSteen Ejlers
Lektor, Arkitekt, Grafisk Designer
Institut 4, Studieafdeling 11


Hvornår og hvordan startede din interesse for typografi?

Da jeg var 15 var jeg første gang i London. Det var en kæmpe oplevelse, og især gjorde skilte og husnumre indtryk på mig. Jeg fotograferede en masse skilte af enhver slags.

I 2.g var jeg igen i London, og da købte jeg Alfred Fairbanks 'A Book of Scripts' som pocket book.

En fantastisk bog, som jeg stadig har.


Hvad er så fascinerende ved skriftdesign?

Skriftdesign er interessant, fordi ganske små detaljer betyder umådeligt meget for læsbarheden. Og fordi man ofte er nød til at “snyde” for at imødekomme øjets perception. Derfor kan man godt opgive at måle sig frem til ret meget. Det er øjet, der bestemmer.

Det er summen af en bunke detaljer, der afgør om en skrift er læsbar og harmonisk.

Skriftdesign er interessant, fordi det er en så væsentlig del af grafisk design. Og grafisk design er jo bl.a. interessant, fordi det kan syntetisere så forskellige verdener.

Skrift henvender sig til os som medium for det skrevne ord, men skriften kan også tale til os i kraft af sit udtryk. At man læser budskabet ”udenpå” i skriftens formsprog, i stedet for i selve teksten. Langt fra synspunktet, at skriften skal være transparent som krystal, for at lade ordene lyse igennem teksten.

Skrift og billede sammen, i f.eks plakater, er ofte interessant fordi vi har at gøre med to slags grafik, der groft sagt taler til hver sin hjernehalvdel, men som på fladen – grafisk – fungerer på samme vilkår. Og som derfor i lykkelige tilfælde kan supplere hinanden og skabe en både æstetisk og mental merværdi.


Hvorfor er det relevant at undervise designstuderende i skriftdesign, er der ikke mere end rigeligt med skriftsnit på markedet?


Det er relevant både for de, der har særligt talent for skriftformgivning – og en professional mulighed dér. Og for den større gruppe, der for at blive gode grafikere skal kunne bedømme skriftdesign kvalificeret. Så at sige få det ”under huden”, uden nødvendigvis selv at designe skrift.

Man kunne sige, at der er mere end rigeligt med skriftsnit på markedet? Men jeg tror der fortsat er et stort behov for at udvikle mere læsbare skriftsnit til bl.a skilte og skærmbåren grafik i det offentlige rum.

Og i øvrigt er der et kæmpestort globalt behov for at udvikle digital skriftdesign af alverdens mange ikke latinske alfabeter.Skriftdesign har en markant historik. Hvad karakteriserer det stadie skriftdesign befinder sig på i dag?


Jeg synes der er sket et kæmpe løft de senere år. Der er – heldigvis – fokus på at rendyrke det gedigne og funktionelle design. Men man kan også savne det eksperimentelle. Som Mads Quistgaard spurgte i optakten til Danish Faces temadag om Conceptual Type (November 2010):
"Where are the idealistic fonts, the artsy fonts, the non fonts, the political fonts, the funny fonts, the difficult fonts, the fonts that do not look like fonts, fonts that are frontiers of new belief?"

Hvad tror du vil karakterisere skriftdesign om 10 år?

Aner det ikke...


Analog vs. digital.
Er den øgede interesse for den analoge tilgang til skrift, såsom letterpress, en reaktion på det digitale herredømme?


Ja mon ikke? Letterpress bliver, som det analoge fotografi, lithografi osv mere ‘fine art’ end produktion. Og så er der en mulighed for spontanitet, taktil sanselighed og skaberglæde i kalligrafi, letterpress osv.


Slutteligt, hvilke skriftsnit er efter din mening veludførte?

Det er næsten for stort at svare kortfattet på. Det handler bl.a om funktion og kontekst.